Sikkerhetsregler for vannparken

 • Bruk vannparken kun i åpningstiden!
 • Vannparken brukes kun når det er vert tilstede!
 • Vannparken må ikke brukes når det er mørkt eller i tordenvær!
 • Ikke hopp fra de høye modulene og ned på andre hindre eller på andre mennesker!
 • Bruk vannparken på en ansvarlig måte for å sikre både deg selv og andre mot skader!
 • Forsikre deg om at det ikke er noen mennesker eller objekter i vannet før du hopper fra vannparken.
 • Ikke stup eller skli med hodet først.
 • Ingen adgang til vannparken om du har drukket alkohol.
 • Av sikkerhetsmessige årsaker ber vi deg om å ikke bruke vannparken hvis du er gravid.
 • Ikke stup eller svøm under flyteelementene.
 • Det er ikke lov å ha med seg noe utstyr eller ekstra ting når du skal oppholde deg i vannparken.
 • Røyking er forbudt.
 • Ta av deg klokker, smykker, nøkler og andre skarpe gjenstander før du bruker vannparken.
 • Vannparken er ikke tillatt for barn under 6 år.
 • Det er ikke lov å ha med mat og drikke under lek i vannparken.
 • Ingen adgang til vannparken om du er påvirket av narkotiske stoffer.
 • Vannparken er ikke ansvarlig for noen personlige eiendeler fra brukere i eller utenfor vannparken.
 • Det er kun mulig å bruke vannparken etter at man er registrert inn som bruker.
 • Badevertene har rett til å utvise de som ikke viser tilstrekkelig aktsomhet for egen og andres sikkerhet.
 • Du må være minst 110cm høy for å bruke vannparken.
 • Bruk av flytehjelpemidler er lov.
 • Du må kunne svømme.
 • Vi anbefaler at du smører deg med solkrem før du leker i badeparken.

De ansvarlige for vannparken og dens ansatte er ikke ansvarlige for skader som måtte oppstå grunnet uvettig bruk av vannparken eller ved at besøkende ikke følger sikkerhetsreglene!